z4923824798509_5c3263969038c2bcc89dbad659f455d51.jpeg
z4866478983910_58aa72d5e801a5f5febe3a12c86fa9b4.jpeg
z4798216196228_43b46198fa0dc1e1aa97d4dd6f5034da.jpeg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Bồi dưỡng CDNN chuyên ngành y tế

  • Bồi dưỡng các chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế theo Thông tư số 03/2022/TT-BYT.
  • Thời gian bồi dưỡng: 200 tiết
  • Chương trình trình đào tạo: nội dung chương trình theo đúng quy định của Bộ Y tế.
  • Khai giảng: liên tục hàng tháng khi đủ số lượng học viên.

Khoa-boi-duong-cdnn

Click vào xem chi tiết

Đào tạo liên tục (CME)

  • Tổ chức đào tạo, cấp CME theo hướng dẫn của Thông tư 22/2013/TT-BYT, Thông tư 26/2020/TT-BYT và VBHN 01/VBHN-BYT.
  • Thời gian đào tạo: linh hoạt phù hợp với từng vị trí công việc trong lĩnh vực y tế.
  • Chương trình đào tạo: được biên soạn, thẩm định và ban hành theo đúng quy định hiện hành.
  • Khai giảng: liên tục hàng tháng khi đủ số lượng học viên.

dao-tao-lien-tuc-cme

Click vào xem chi tiết

KHOÁ HỌC SẮP KHAI GIẢNG

Khoa 7
- Mã khóa học: Phục hồi chứng năng 9 tháng - K7
- Số tiết học: 620 tiết
- Khai giảng: 12/12/2023
- Thời gian học: 09 tháng
- Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến
- Học phí: 18.000.000đ
 

Đăng ký

Khoa 7
- Mã khóa học: Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản - K4
- Số tiết học: 40 tiết
- Khai giảng: 08/12/2023
- Thời gian học: 02 tuần
- Hình thức học: Online
- Học phí: 2.200.000đ
 

Đăng ký

lasercham

- Mã khóa học: Kiểm soát nhiễm khuẩn 3 tháng - K3
- Số tiết học: 160 tiết
- Khai giảng/nhập học: 15/12/2023
- Thời gian học: 03 tháng
- Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến
- Học phí: 5.000.000đ
 

Đăng ký

 

ppdhlsk6

- Mã khóa học: Chức danh nghề nghiệp Bác sĩ  - K4
- Số tiết học: 200 Tiết
- Khai giảng/nhập học: 16/12/2023
- Thời gian học: 02 tháng
- Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến
- Học phí: 4.500.000đ
 

Đăng ký