ksnk35k4.jpeg
z5428341077658_d65247d7667d13130178a2b52fa69939.jpeg
z5428353616043_984489999feb841d0ff0e76712aedba8.jpeg
z5342186246175_5ba6121f16e0969c22216cc4c7f3071d.jpeg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Bồi dưỡng CDNN chuyên ngành y tế

  • Bồi dưỡng các chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế theo Thông tư số 03/2022/TT-BYT.
  • Thời lượng bồi dưỡng: 200 tiết
  • Chương trình trình đào tạo: nội dung chương trình theo đúng quy định của Bộ Y tế.
  • Khai giảng: liên tục hàng tháng khi đủ số lượng học viên.

CDNN

Click vào xem chi tiết

Đào tạo liên tục (CME)

  • Tổ chức đào tạo, cấp CME theo hướng dẫn của Thông tư 22/2013/TT-BYT, Thông tư 26/2020/TT-BYT và VBHN 01/VBHN-BYT.
  • Thời gian đào tạo: linh hoạt phù hợp với từng vị trí công việc trong lĩnh vực y tế.
  • Chương trình đào tạo: được biên soạn, thẩm định và ban hành theo đúng quy định hiện hành.
  • Khai giảng: liên tục hàng tháng khi đủ số lượng học viên.

dao-tao-lien-tuc-cme

Click vào xem chi tiết

KHOÁ HỌC SẮP KHAI GIẢNG

Khoa 7
- Mã khóa học: Kiểm soát nhiễm khuẩn-Khoá 4
- Số tiết học: 160 tiết
- Khai giảng: 29/05/2024
- Thời gian học: 03 tháng
- Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến
- Học phí: 18.000.000đ
 

Đăng ký

Khoa 7
- Mã khóa học: Phương pháp dạy - học lâm sàng-Khoá 9
- Số tiết học: 40 tiết
- Khai giảng: 08/06/2024
- Thời gian học: 04 tuần
- Hình thức học: Trực tuyến
- Học phí: 2.200.000đ
 

Đăng ký

lasercham

- Mã khóa học: Quản lý điều dưỡng
- Số tiết học: 285 tiết
- Khai giảng/nhập học: 04/05/2024
- Thời gian học: 03 tháng
- Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến
- Học phí: 5.000.000đ
 

Đăng ký

 

ppdhlsk6

- Mã khóa học: CDNN Kỹ thuật y-Khoá 4
- Số tiết học: 200 Tiết
- Khai giảng/nhập học:  16/06/2024
- Thời gian học: 02 tháng
- Hình thức học: Trực tuyến
- Học phí: 4.500.000đ
 

Đăng ký

 

lasercham

- Mã khóa học: CNKT Điều dưỡng phòng mổ căn bản
- Số tiết học: 48 tiết
- Khai giảng/nhập học: 25/05/2024
- Thời gian học: 03 tuần
- Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến
- Học phí:
 

Đăng ký

 

ppdhlsk6

- Mã khóa học: Sư phạm y học cơ bản-Khoá 10
- Số tiết học: 80 Tiết
- Khai giảng/nhập học: 26/06/2024
- Thời gian học: 04 tuần
- Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến
- Học phí: 
 

Đăng ký

 

lasercham

- Mã khóa học: Quản lý Chất lượng Bệnh viện
- Số tiết học: 100 tiết
- Khai giảng/nhập học: 25/05/2024
- Thời gian học: 06 tuần
- Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến
- Học phí:
 

Đăng ký

 

ppdhlsk6

- Mã khóa học: CDNN Dinh Dưỡng-Khoá 1
- Số tiết học: 200 Tiết
- Khai giảng/nhập học: 30/05/2024
- Thời gian học: 08 tuần
- Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến
- Học phí: 
 

Đăng ký